Przydatne strony

Adresy, które mogą się przydać

http://www.pip.gov.pl – Państwowa Inspekcja Pracy

http://www.gis.gov.pl – Główny Inspektorat Sanitarny

http://isap.sejm.gov.pl – Internetowy system aktów prawnych

http://www.gunb.gov.pl – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

http://www.gios.gov.pl – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

http://www.straz.gov.pl – Komenda Główna Straży Pożarnej

http://www.pkn.pl – Polski Komitet Normalizacyjny

http://rop.sejm.gov.pl – Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP

http://www.stat.gov.pl – Główny Urząd Statystyczny

http://www.udt.gov.pl – Urząd Dozoru Technicznego

http://www.udt.gov.pl – Wyższy Urząd Górniczy

http://www.zus.pl – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

http://www.imp.lodz.pl – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

http://www.parp.gov.pl – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.ciop.pl – Centralny Instytut Ochrony Pracy