Przeglądy i legalizacja gaśnic

 

Polega na czynności wykonywanych w celu potwierdzenia sprawności gaśnicy:

 • Oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek),
  dla gaśnic o pojemności zbiornika o pojemności powyżej 6 dm3 sprawdzenie ważności legalizacji UDT.
 • Sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego.
 • Sprawdzenie lokalizacji i stanu zamocowania gaśnicy lub agregatu gaśniczego.
 • Naklejenie kontrolki z datą następnego badania.

Przeglądy techniczne gaśnic muszą być wykonywane nie rzadziej jednak niż raz na rok (chyba ze producent zaleca inaczej.)

Przeglądy takie wykonujemy u klienta na miejscu.

 

Naprawa bądź remont gaśnic

 

Polega na wykonaniu działań mających na celu przywrócenie pełnej sprawności gaśnicy:

 • wymianę uszkodzonych części zamiennych gaśnicy
 • kontrolę zbiorników ciśnieniowych gaśnicy
 • konserwację gaśnicy
 • sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia wymianę (uszczelki, prądownice, węże)
 • napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę
 • naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu

O kwalifikacji do naprawy gaśnic decyduje konserwator na podstawie oceny stanu technicznego (gaśnica została użyta, posiada usterki niemożliwe do usunięcia podczas przeglądu) w trakcie wykonywania przeglądu z uwzględnieniem:

Gaśnice co 5 lat muszą zostać poddane wymianie środka gaśniczego oraz ponownie napełnione czynnikiem wyrzutowym.

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE LUB POTRZEBUJESZ PORADY?

Call Now Button