Kontakt

Koziołek Przemysław Kozłowski

Ul. Glinki 119/2, 85-861 Bydgoszcz
NIP 8421701595
Mail : biuro@koziolekbhp.pl
Tel: 783-680-219

Biuro

mgr Przemysław Kozłowski
Specjalista ds. BHP
Inspektor ochrony ppoż.
mail : biuro@koziolekbhp.pl
Tel: 783 680 219
(Szkolenia, usługi BHP, nadzory BHP, operaty i audyty przeciwpożarowe, ocena zagrożenia wybuchem, dokument zabezpieczenia przed wybuchem, uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przygotowanie budynku, obiektu budowlanego i terenu do odbioru lub kontroli, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego)

mgr inż. Milena Czajka
Specjalista ds. BHP
mail: m.czajka@koziolekbhp.pl
Tel: 782 501 801
(szkolenia, nadzory, dokumentacja BHP, wypadki, Oceny Ryzyka Zawodowego)

mgr inż. Michał Kozłowski
Inspektor ochrony ppoż.
mail: m.kozlowski@koziolekbhp.pl
(Szkolenia przeciwpożarowe, trenażer ppoż, badanie wydajności hydrantów, pomiar ciśnienia hydrantów, legalizacja gaśnic, PWP, Pierwsza Pomoc, przeglądy gaśnic, znaki BHP i ppoż.)