Kontakt

Koziołek Przemysław Kozłowski

Ul. Glinki 119/2, 85-861 Bydgoszcz
NIP 8421701595
Mail : biuro@koziolekbhp.pl
Tel: 783-680-219

Biuro

mgr Przemysław Kozłowski
Specjalista ds. BHP
Inspektor ochrony ppoż.
mail : biuro@koziolekbhp.pl
Tel: 783 680 219
(Szkolenia, usługi BHP, nadzory BHP)

mgr inż. Milena Kruszewska
Specjalista ds. BHP
mail: m.kruszewska@koziolekbhp.pl
Tel: 782 501 801
(szkolenia, nadzory, dokumentacja BHP, wypadki, Oceny Ryzyka Zawodowego)

mgr inż. Krzysztof Zawistowski
Specjalista ds. ppoż.
mail: k.zawistowski@koziolekbhp.pl
tel. 698 955 341
(operaty ppoż., audyty ppoż. IBP, Ocena Zagrożenia Wybuchem, rzeczoznawca ppoż. Bydgoszcz, uzgodnienia ppoż., odbiory ppoż.)

mgr inż. Michał Kozłowski
Inspektor ochrony ppoż.
mail: m.kozlowski@koziolekbhp.pl
(Szkolenia przeciwpożarowe, trenażer ppoż., badanie wydajności hydrantów Bydgoszcz , pomiar ciśnienia hydrantów Bydgoszcz, legalizacja gaśnic, PWP, Pierwsza Pomoc, przeglądy gaśnic, znaki BHP i ppoż.)