Przegląd i pomiar ciśnienia oraz wydajności hydrantu

 

Wykonujemy przeglądy, pomiar wydajności i ciśnienia wykonujemy u klienta co potwierdzamy protokołem. Posiadamy certyfikowany oraz odpowiedni sprzęt.

Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi konserwacji.

  • Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego,prądownicy, itp.)
  • Sprawdzenie stanu rur zasilających w wodę.
  • Dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą zestawu pomiarowego.
  • Pozostawienie hydrantu wewnętrznego w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.
  • Oznakowanie hydrantu po przeglądzie.
  • Wystawienie protokołu przeglądu/konserwacji hydrantu.

Hydranty wewnętrzne jak i zewnętrzne muszą przechodzić badanie co najmniej raz do roku.

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE LUB POTRZEBUJESZ PORADY?

Call Now Button