Obsługa PPOŻ

 

  • Prowadzenie szkoleń nowo przyjętych pracowników
  • Udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • Inicjowanie i udział we wdrażaniu przepisów ogólnokrajowych.
  • Nadzór nad przebiegiem konserwacji, kontrola urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej
  • Stały nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w zakładzie
  • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w sprawach ochrony przeciwpożarowe

Zajmujemy się wykonywaniem i aktualizacją Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP), zgodnych z aktualnymi przepisami. Realizujemy zlecenia w całym kraju.

 

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE LUB POTRZEBUJESZ PORADY?

Call Now Button