Ocena ryzyka zawodowego

Nasza firma przeprowadza i wykonuje Ocenę Ryzyka Zawodowego. Wykonujemy ją według Polskiej Normy oraz metody Risk-Score.

Czy przeprowadzenie oceny ryzyka przez pracodawcę jest konieczne?

Przeprowadzenie oceny ryzyka jest podstawowym obowiązkiem Pracodawcy wynikającym z ustawy Kodeks pracy.

„Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”.

Podstawa prawna:

Kodeks pracy art. 226
Rozporządzenie MiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).

Czy Państwo zastanawia się jak poradzić sobie z tym zagadnieniem?

Chętnie pomożemy.

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE LUB POTRZEBUJESZ PORADY?

Call Now Button