Obsługa BHP

 

 • Pełnienie funkcji Służby oraz doradztwo BHP w firmie
 • Szkolenia wstępne, okresowe
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Tworzenie instrukcji ogólnozakładowych i stanowiskowych
 • Wdrażanie tematyki BHP do regulaminów pracy
 • Badanie przyczyn wypadków oraz sporządzanie ich pełnej dokumentacji
 • Reprezentowanie firm przed organami kontroli
 • Przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy
 • Audytowanie systemów zarządzania BHP
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki
 • bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE LUB POTRZEBUJESZ PORADY?

Call Now Button