BHP

 • Pełnienie funkcji Służby oraz doradztwo BHP w firmie
 • Szkolenia wstępne, okresowe
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Tworzenie instrukcji ogólnozakładowych i stanowiskowych
 • Wdrażanie tematyki BHP do regulaminów pracy
 • Badanie przyczyn wypadków oraz sporządzanie ich pełnej dokumentacji
 • Reprezentowanie firm przed organami kontroli
 • Przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy
 • Audytowanie systemów zarządzania BHP
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Prowadzenie szkoleń nowo przyjętych pracowników
 • Udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Inicjowanie i udział we wdrażaniu przepisów ogólnokrajowych.
 • Nadzór nad przebiegiem konserwacji, kontrola urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej
 • Stały nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w zakładzie
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w sprawach ochrony przeciwpożarowej

P.poż

CHCESZ NAM ZADAĆ PYTANIE LUB POTRZEBUJESZ PORADY?